ďťż

Japonia: Festiwal Japo?ska Wiosna

Dodano: : 2098 raz(y) oglądano.

Japonia

Festiwal III Japo?ska Wiosna w Warszawie
Od 28 kwietnia, warszawska publiczno?? b?dzie mog?a pozna? g??bokie pi?kno tradycyjnej sztuki japo?skiej. W programie spektakle, koncerty, warsztaty z udzia?em wybitnych artystów zaproszonych z Japonii. Festiwal potrwa do 30 maja.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu, publiczno?? warszawska b?dzie mia?a szans? obejrze? trzy unikalne wyst?py. Po raz pierwszy w Polsce wyst?pi 70 letnia mistrzyni tradycyjnego ta?ca gejsz Buyō, z pi?cioma uczennicami.B?dzie mo?na zobaczy? równie? wyst?p ?wiatowej s?awy aktora poetyckiego, ?redniowiecznego teatru nō, Akiry Matsuiego oraz mieszkaj?cego w Warszawie tancerza Butō, Rui Ishihary.
Festiwal stwarza równie? mo?liwo?? nauki tradycyjnych sztuk od zaproszonych mistrzów. „W tradycyjnej sztuce japo?skiej niezwykle wa?ne jest czynne uczestnictwo widza. Chcieliby?my umo?liwi? osobom zainteresowanym sztuk? japo?sk?, nauk? od najwi?kszej klasy mistrzów” mówi? organizatorki festiwalu, Hana Umeda i El?bieta Jab?o?ska. W programie przewidziane s? warsztaty ta?ca buyo prowadzone przez mistrzyni? Nishikawa Fukushino, warsztaty teatru nō prowadzone przez mistrza Akir? Matsuiego oraz warsztaty haiku prowadzone przez wybitn? t?umaczk? poezji japo?skiej i poetk? Agnieszk? ?u?awsk? Umed?.


Wspó?czesnym akcentem jest performance muzyczny na dwa flety i japo?skiego tancerza Sound in motion przygotowany przez nominowany w tym roku do Fryderyków, zespó? Flute o’clock we wspó?pracy z tancerzem Rui Ishihar?. ??czy on minimalistyczne utwory wspó?czesnych kompozytorów Japo?skich z ta?cem Butō i opowie?ci? o ciemnych stronach psychiki ludzkiej.
Szczegó?owy program festiwalu „III Japo?ska Wiosna w Warszawie” znajd? Pa?stwo na stronie: www.marebito.pl
Festiwal wspó?organizuj?: Muzeum Etnograficzne, Teatr na Woli, Centrum Promocji Kultury;
Honorowy patronat nad Festiwalem obj??a Ambasada Japonii. Wydarzenia finansowane s? przez Fundacj? im. Takashimy i restauracja Inaba.


Festiwal Japo?ska Wiosna | Loguj/Utwórz konto | 0 Komentarzy
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

.:: Time Zone ::.

Clock Time in Tokyo :

:: Languages ::

Preferowany język:

Deutsch English Polski

:: Make Your Invest ::

Dōmo Arigatō!

.:: Recommends ::.

Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy!

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!

.:: METEO ::.

Copyright by Japan.XMC.pl All rights Reserved
JapanEN Karaoke GMusic USA Szablony Irak Ekonomia Pianino Gitara Anatomia
Budownictwo Bulteriery » WEB Help « Tybet Psychology Konie Lithuania
Grecja Piosenki Szklo Herbata VST